Introduktion

Detta dokument innehåller även användarvillkoren för de kundkonton som kan skapas i mobilapplikation och hemsida. Genom att registrera ett konto hos oss och/eller beställa en resa godkänner du även våra allmänna villkor.

Dessa villkor gäller för samtliga resor förmedlade via Reko Rides AB, oavsett om beställningen genomförts via mobilapplikation, hemsida, telefon eller via beställning direkt av taxibil i trafik.

Bokningar och bekräftelser

Tiden för framkörning till upphämtning, start av resan, och ankomst till slutdestination beror på faktorer som t.ex. när beställningen görs, tillgången på bilar i området där upphämtning ska ske samt trafik- och vädersituationen. Det är resenärens ansvar att i god tid planera sin resa med hänsyn till ovanstående. Angiven information från kundtjänst och i mobilapplikation är antaganden och rekommendationer och inte bindande för Reko Rides AB.

Avbokningar

Du kan avboka en beställd resa fram till dess att föraren nått upphämtningsplatsen. Om du avbokar beställd resa efter att föraren tackat ja debiteras en avbokningsavgift beroende på vilken fordonsklass som bokats.

Om bilen inte kommer

Om den taxi du beställt inte kommer, ber vi dig att omgående kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns tillgängliga i mobilapplikationen eller på vår hemsida. Om du har fått ett beställningsnummer är det bra om du har det till hands när du ringer, så går det fortare att identifiera din beställning.

Om resenären inte kommer

Om du beställt en taxi, men inte kommer till upphämtningsplatsen inom 5 min har föraren rätt att åka vidare till nya uppdrag. I dessa fall debiteras du för en avbokningsavgift beroende på vilken fordonsklass som bokats samt resans längd. Skulle oklarheter uppstå finns alltid möjligheten att ta kontakt med Reko Rides AB’s kundservice.

Priser

Priserna anges alltid i våran mobilapplikation inför en beställning. Väntetaxa tillämpas från det att taxibilen är på plats på avhämtningsadressen och ingår inte i det fasta priset.

Det fasta priset kan komma att justeras i efterhand i de fall det sker ändringar på resan som kan påverka slutpriset. Det kan röra sig om ändring av slutadress, ändring av resväg på kundens begäran, icke försedda händelser så som trafikstockning eller extra lång väntetid.

Bagage

Våra förare hjälper dig med i och urlastning av ditt bagage både vid resans början och vid slutdestinationen. Kvarglömt bagage eller föremål ansvarar du som kund för.

Om du hittar något föremål i bilen som glömts kvar av en tidigare resenär, får du inte ta med dig föremålet, utan ska lämna det kvarglömda föremålet till föraren. Saker som återfinns i taxibilarna vid resans slut och som inte efterfrågas en kort tid därefter lämnar förarna in till polisens hittegodsavdelning.

Betalning

Vi accepterar de flesta vanliga kredit- och betalkort och som kund har du alltid rätt att få ett kvitto på din betalning.

Reklamation

Om du inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster önskar vi att du meddelar oss detta genom att fylla i kundserviceformuläret på vår hemsida.

Du ska reklamera så snabbt som möjligt, men senast inom 14 dagar efter det att transporten ägde rum (eller 14 dagar från det datum då transporten, vid utebliven transport, skulle ha ägt rum).

Försäkringar

Samtliga taxifordon som är anslutna till oss är i vederbörlig omfattning försäkrade.

Vårt Ansvar

Om du drabbas av en skada när du reser med oss kan du, beroende på vilken typ av skada du drabbats av och hur skadan uppkom, ha rätt till ersättning. Du ska alltid se till att snarast möjligt meddela oss om du drabbats av en skada och vill ha ersättning, dock senast inom 14 dagar från det att skadan uppkom.

För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under din resa med oss, skall du därför begära ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du kontaktar oss så hjälper vi dig med information om till vilket försäkringsbolag du ska vända dig. Drabbas du av någon annan skada som inte ersätts ur bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning från oss om vi eller taxibilen orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårt ansvar är emellertid begränsat till att enbart omfatta direkt skada, vilket innebär att vi inte ansvarar för indirekt skada, så som exempelvis utebliven inkomst, intäkt eller vinst, eller produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan följdskada. 

Om du drabbas av en skada är du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa din skada. Vi är inte skyldiga att betala ersättning för den del av skadan som du borde ha kunnat undvika.

Reko ride tar din trygghet och säkerhet på stort allvar och utför därför kontinuerligt kontroller av våra transportörer. Vi har därför i förebyggande syfte valt att ha genomgående bakgrundskontroll på samtliga transportörer och deras förare innan dem kan registreras för att kunna köra för oss. Om du som passagerare mot förmodan blir hotat eller skadat av en förare kan du kontakta polisen, Reko ride AB kommer att ha nära samarbete med polisen för att underlätta deras utredning.

Resenärens ansvar

Förare har rätt att neka resa om passageraren har öppnad matförpackning eller dricka med sig. Föraren har rätt att avsluta en resa innan angett destination  förtid om passageraren äter mat eller dricker i fordonet.  Sanering av nedsmutsat fordon orsakat av kund debiteras  med 2500kr.

Rökning i fordonet är förbjudet då våra taxibilar transporterar personer med allergier och andra sjukdomar som kan orsaka skador för andra människor.  

Nedsmutsning som kan orsaka att bilen inte kan fortsätta eller slutföra sitt arbetspass debiteras kunden på 3500kr. Exempel på detta kan vara om resenären spyr i fordonet eller liknande. 

Begränsningar

Vi ansvarar inte om våra möjligheter att utföra tjänsterna hindras eller av omständigheter som ligger utom vår kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek, skador eller oväntad driftstörning i verksamheten.